logo


Billettpriser

 

  • Weekendbillett

  • Kr. 1245.

  • Trygdede, minstepensjonister og studenter, kr. 885.
  • NB! Bevis må forevises når du kommer. Hvis ikke, må du betale tillegget til full pris (kr 360) i døren!

All billettbestilling skjer via hoopla.no

Merk! På billetten fra hoopla, finner du et referansenummer nede på venstre side. Dette må du oppgi når du kommer, så byttes det i en armbåndsbillett.

NB! Billettprisen omfatter kun selve konferansen, ikke måltider og/eller overnatting!
Billettbestillingen er bindende.
Ved avbestilling etter 15. august, ingen refusjon.

UFOANIMAv kapasitetshensyn kommer vi til å selge max. 200 billetter.


Alle foredragene er på engelsk. Foredragsholderne vil få beskjed om å snakke tydelig og forholdsvis langsomt.


        Merk

  • I foredragssalen er det totalforbud mot alkohol i enhver form. Vi oppfordrer ellers til størst mulig grad av måtehold.